HEITZ

HEITZ

Przedsiębiorstwo Usługowo — Handlowe Skwiercz-INSTAL założone zostało przez p. Andrzeja Skwiercz w 1990 r. Od początku działalności P.U.H. Skwiercz-INSTAL ukierunkowana była na usługi w zakresie instalacji grzewczych i wykonywanie kotłowni oraz instalacji grzewczych z udziałem pomp ciepła we wszystkich możliwych konfiguracjach.

Ten rodzaj działalności, przez wiele lat doskonalony i rozszerzany stał się podstawą do rozwinięcia handlu artykułami dla szeroko pojętego instalatorstwa. Początkowo dla własnych potrzeb, później również na potrzeby współpracujących firm instalacyjnych montujących kotłyna węgiel, drewno, kotły olejowe, kotły gazowe oraz pompy ciepła.

P.U.H. Skwiercz-INSTAL od 2002 r. rozpoczął produkcję kotłów zasypowych i kotłów z podajnikiem na paliwo stałe. Produkowane urządzenia grzewcze pojawiły się pod znakiem handlowym HEITZ, który następnie został opatentowany i stanowi wyłączną własność właściciela przedsiębiorstwa. Kotły na opał stały o najnowszej konstrukcji, przeznaczone są do spalania miału węglowego, węgla i drewna oraz biomasy.