Izolacje

Izolacje

Celem izolacji w budownictwie jest oszczędność energii potrzebnej do ocieplenia pomieszczeń. Materiałami stosowanymi do izolacji budynków są: wełna celulozowa, wełna mineralna, styropian lub cienka warstwa suchego powietrza. Między ławami a ścianami oraz między ścianami parteru a fundamentem układa się izolację poziomą. Zabezpiecza ona mury przed kapilarnym podciąganiem wody.

Izolacja pionowa natomiast osłania ściany fundamentowe. W gruncie zawsze znajduje się pewna ilość wilgoci, a czasem też woda. Gdybyśmy pozostawili ściany fundamentowe bez zabezpieczenia, wchłonęłyby ją niemal jak gąbka. Do hydroizolacji pionowej pokrywającej całą powierzchnię ścian wykorzystuje się papę, folię lub masy bitumiczne i polimerowe.

Najpowszechniejszym izolatorem w budownictwie jest jednak styropian. Obecnie na rynku możemy dostać cztery rodzaje styropianu. Styropian fasadowy - używany do izolacji termicznej stropodachów, podłóg oraz ościeży i nadproży okiennych. Styropian podłogowy - stosowany do ocieplenia podłogi lub posadzki. Styropian na fundament - istotny w przypadku chęci zadbania o odpowiednią izolację termiczną podziemnych elementów. Styropian na dach - materiał izolacyjny poddaszy i dachów.